czwartek, 22 maja 2014


Logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Do 15 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Celem konkursu jest popularyzacja najciekawszych rozwiązań i jednocześnie zwiększenie zainteresowania studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie mazowieckim. Jako szczególnie ważne organizatorzy konkursu wskazali następujące zagadnienia naukowe:
 • wykorzystanie środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 • wykorzystanie innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 • badania nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 • badania nad aktywnością społeczności wiejskich;
 • turystyka na obszarach wiejskich;
 • wykorzystanie dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwój rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 • organizacja spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.
Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały następujące nagrody:
 • I miejsce - do 7 000 zł;
 • II miejsce - do 5 000 zł;
 • III miejsce - do 3 000 zł;
 • Wyróżnienie - do 1 000 zł
Komisja konkursowa może dokonać innego podziału nagród oraz rozszerzyć ich skalę do V stopni. Zgodnie z regulaminem konkursu wszyscy jego uczestnicy oraz promotorzy otrzymują pamiątkowe gadżety promujące PROW i KSOW.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03 – 469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.




Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.



0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...