wtorek, 13 maja 2014


Herb województwa lubelskiego
Do 28 maja 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla doktorantów z województwa lubelskiego. Konkurs skierowany jest do doktorantów z uczelni wyższych i placówek naukowych, które mają swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Wnioskodawca musi być osobą, która jest członkiem zespołu badawczego pracującego nad rozwiązaniem konkretnych problemów badawczych/naukowych.

Organizatorzy planują przyznanie 43 stypendiów. Wysokość każdego z nich będzie wynosiła 3 863 zł miesięcznie. Stypendium może być przyznane na okres maksymalnie 18 miesięcy. Zgodnie z regulaminem konkursu zespół badawczy, w którym pracuje wnioskodawca, musi mieć nawiązaną współpracę z przedsiębiorcą w zakresie wdrażania wyników badań naukowych.

Stypendystami mogą zostać doktoranci, którzy kształcą się na kierunkach matematyczno – przyrodniczych i technologicznych, w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego.

Wnioski o przyznanie stypendiów dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w kopercie zamkniętej w:
Departamencie Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3
20-151 Lublin
piętro I, pok. 1
osobiście, kurierem lub pocztą w terminie od dnia 30 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem na kopercie Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych). O zachowaniu terminu zgłoszeń decyduje data wpływu.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...