środa, 14 maja 2014


Logo Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia
Od 1 lipca do 13 września 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 400 stypendiów w wysokości 5 440 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:
  • Zdały egzamin maturalny w 2013 lub 2014 roku;
  • W 2014 r. zostały przyjęte na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni wyższej;
  • W roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy podejmują studia;
  • Mieszkają na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców;
  • Dochód miesięczny na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2013 r. 1008 PLN;
  • Posiadają obywatelstwo polskie.

Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów. Stypendium będzie przyznane na dziesięć miesięcy od października 2014 r. do lipca 2015 r. 

O pierwszeństwie uzyskania stypendium decyduje data z którą wniosek uzyskał wszystkie potwierdzenia (został zweryfikowany).

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego JuzoniaPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...