wtorek, 27 maja 2014


Grafika reklamujące IX edycję konkursu Verba Veritatis
Do 30 września 2014 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż 2010 roku. Zgłaszane prace muszą być obronione na uczelni mającej siedzibę na terenie Polski.

Organizatorzy konkursu wskazali zakres tematyczny, który powinny poruszać zgłaszane prace:
 • etyka biznesu;
 • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
 • ład korporacyjny (corporate governance);
 • innowacyjność społeczna w gospodarce;
 • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance;
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance).
Zgłoszenie konkursowe musi zawierać następujące elementy: 
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy;
 • dokument potwierdzający obronę pracy (zaświadczenie o ukończeniu studiów lub skan dyplomu);
 • egzemplarz zgłaszanej pracy w formacie doc lub pdf;
 • streszczenie pracy.
Kompletny wniosek należy składać drogą elektroniczną na adres konkurs@kpf.pl oraz pocztą tradycyjną na adres Biura KPF:
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”

Strona internetowa konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z etyki biznesu

Plakat reklamowy konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy