wtorek, 6 maja 2014


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 31 sierpnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach VI konkursu Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 500 000 zł. Wnioski mogą składać m.in. studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów badawczych. Przyjmowane są wnioski indywidualne oraz zespołowe.

Zgodnie z regulaminem konkursu problematyka projektów zgłaszanych do konkursu powinna być zgodna z „Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016”. Zgodnie z jego zapisami za szczególnie ważne uznane zostały następujące zagadnienia:
  • Analiza popytu na pieniądz gotówkowy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru przestrzennego;
  • Analiza (sieci) sektorowych powiązań w gospodarce polskiej;
  • Analiza otoczenia instytucjonalnego krajów strefy euro z zakresu funkcjonowania rynków pracy oraz produktów (w tym rynku nieruchomości) w celu identyfikacji czynników, które prowadziły do zróżnicowania sytuacji gospodarczej krajów członkowskich od momentu powstania strefy euro;
  • Ewolucja struktury i modeli funkcjonowania systemów finansowych w krajach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozwój i stabilność systemu finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej;
  • Usługi finansowe poza sektorem regulowanym – odbiór społeczny, skala oraz wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych i stabilność systemu finansowego. Rekomendacje dla polityki regulacyjnej państwa w tym zakresie;
  • Uwarunkowania przyszłego członkostwa Polski w strefie euro a szanse i ryzyka z przystąpienia do unii walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych.
Zgłaszany projekt może trwać do 24 miesięcy. NBP sfinansuje do dziesięciu projektów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 17 listopada 2014 r.

Strona internetowa konkursu na projekty badawcze NBPPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...