sobota, 24 maja 2014Perspektywy - logo
W 15. edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" Uniwersytet Warszawski wyprzedził Uniwersytet Jagielloński. Ranking przygotowywany jest w oparciu o osiem kryteriów. Połowa z nich odnosi się do zagadnień związanych z nauką. Co ciekawe w kategoriach związanych z nauką ani razu na pierwszym miejscu nie znalazł się Uniwersytet Warszawski.

Podobnie jak w ubiegłym roku na potrzebny nasze analizy przyjęliśmy, że za związane z nauką można uznać następujące kryteria: efektywność naukowa, innowacyjność, potencjał naukowy oraz publikacje naukowe.

Efektywność naukowa


Zgodnie z metodologią przyjętą przez autorów raportu efektywność naukowa stanowiła 26 procent całej oceny. Przy jej obliczaniu pod uwagę były brane następujące czynniki:

 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2012 i 2013 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (6%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2012 i 2013 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2013). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)
W rankingu efektywności naukowej pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński. Bez zmian pozostały także pozostałe miejsca na podium, które zajął odpowiednio Uniwersytet Warszawski oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Pełny ranking efektywności naukowej można znaleźć pod tym adresem.
Efektywność naukowa - źródło: Perspektywy Ranking 2014
Efektywność naukowa - źródło: Perspektywy Ranking 2014

Potencjał naukowy


Kategoria ta stanowiła 15 procent całej oceny. Przy jej obliczaniu pod uwagę brane były następujące czynniki:
 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w roku 2013 w stosunku do liczby jednostek naukowych uprawnionych do uzyskania oceny. (8%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych oraz stosunek liczby uprawnień habilitacyjnych do doktorskich. (2%)
 • Uprawnienia doktorskie – liczone jako suma uprawnień doktorskichoraz stosunek liczby uprawnień doktorskich do magisterskich. (2%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni, średnio za dwa ostatnie lata. (3%)
Potencjał naukowy to kolejna kategoria, w której zwyciężył Uniwersytet Jagielloński. W porównaniu z 2013 r. krakowska uczelnia zanotowała skok z trzeciego miejsca. Ubiegłoroczny lider - Uniwersytet Warszawski - spadł zaś na drugie miejsce. Pełny ranking potencjału naukowego można przeczytać pod tym adresem.

Potencjał Naukowy - źródło: Perpektywy Ranking 2014
Potencjał naukowy - źródło: Perspektywy Ranking 2014

Innowacyjność


Kryterium innowacyjności miało wkład do całej oceny na poziomie 9 procent. Przy obliczaniu poziomu innowacyjności pod uwagę brane były następujące czynniki:
 • Patenty, prawa ochronne - liczba udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą w latach 2012 – 2013 w odniesieniu do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (3%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Sprzedane licencje – wartość sprzedanych licencji (2%)
 • Firmy spin-off i spin-out – liczba utworzonych firm typu spin-off i spin-out (1%)
 • Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)
W kategorii innowacyjności w pierwszej dziesiątce próżno szukać Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laur zwycięstwa przypadł Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. AGH awansowała z trzeciego miejsca. Na trzecie miejsce spadł zaś ubiegłoroczny lider - Politechnika Wrocławska.

Innowacyjność - źródło: Perspektywy Ranking 2014
Innowacyjność - źródło: Perspektywy Ranking 2014

Publikacje naukowe

W obecnym rankingu nie podano szczegółów ustalania tego rankingu. Na podstawie wcześniejszych edycji można jednak stwierdzić, że pod uwagę brano następujące elementy:
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem wartości tytułu, w którym dokonano publikacji. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2013). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (3%)

W kategorii publikacji naukowych prym wiodą uczelnie medyczne z całej Polski. Z pierwszego miejsca spadł ubiegłoroczny lider, którym był Uniwersytet Jagielloński.

Publikacje naukowe - źródło: Ranking Perspektywy 2014
Publikacje naukowe - źródło: Ranking Perspektywy 2014
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...