czwartek, 12 czerwca 2014


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS) na szkolenie pt. "Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju - jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych". Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się 30 lipca 2014 r. w Warszawie. Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 - czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Celem organizatorów jest przekazanie słuchaczom wiedzę, pozwalającej przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oni oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 18 lipca 2014 r. 
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 19 lipca 2014 r.

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  - nowy system i zasady realizacji projektów:
 • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 • Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa.
 • Logika interwencji.
 • 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 • Programy krajowe i regionalne.
 • Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań? (PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia, RPO).
 • Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 • Rodzaje projektów.

2. System wyboru projektów - projektowane zmiany:
 • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy.
 • Typy Beneficjentów.
 • Zasady i kryteria wyboru projektów.
 • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki.

3. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020:
 • Poziom dofinansowania.
 • Pomoc publiczna.
 • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje.
 • Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany.
 • Projekty generujące dochód.
 • Trwałość projektu - istotne zmiany.
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków.
 • Zaostrzenie kontroli projektów.

4. Dyskusja i konsultacje z trenerką.


Organizatorem szkolenia jest Centrum Promocji Informatyki. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (22) 870 69 10, 870 69 78 lub drogą mailową pr@cpi.com.pl 


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...