środa, 4 czerwca 2014


Logo konkursu Medi@stery
Do 30 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace obronione w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzające rok ogłoszenia konkursu. Każda uczelnia wyższa może zgłosić w jednej edycji konkursu do pięciu prac magisterskich.

Organizatorzy konkursu przygotowali dla autorów najlepszych prac następujące nagrody:
  • I miejsce - dyplom, opublikowanie utworu drukiem przez organizatora na własny koszt, jego dystrybucja oraz promocja, przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu, nagrody rzeczowe;
  • II miejsce - dyplom, opublikowanie utworu w wersji elektronicznej na własny koszt, jego dystrybucja oraz promocja, nagroda rzeczowa;
  • III miejsce - dyplom, opublikowanie utworu w wersji elektronicznej na własny koszt, jego dystrybucja oraz promocja, nagroda rzeczowa.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi regulaminem załącznikami należy przesyłać na adres korespondencyjny:
Uniwersytet Gdański Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2015 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...