wtorek, 17 czerwca 2014


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 lipca 2014 r. do godz. 16:15 trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Budżet konkursu wynosi 50 000 000 zł.

Celem organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu jest wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Zgodnie z informacjami NCBiR projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

Zgodnie z regulaminem wnioski mogą składać:
  • szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych;
  • szkoły wyższe, których jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia;
  • szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne nieposiadające negatywnej negatywnej oceny jakości kształcenia na żadnym kierunku studiów prowadzonych na uczelni (każdy ze zgłaszanych przez uczelnię do konkursu kierunków studiów musi mieć co najmniej ocenę pozytywną PKA).
Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek. Zgłoszony projekt może trwać do 30 września 2015 r. Projekt musi obejmować swym działaniem wyłącznie ostatni albo dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż 30 września 2015 r.

NCBiR ustaliło, że maksymalna wartość projektu na jednego uczestnika wynosi 10 000 zł. Określone zostały maksymalne wartości projektu:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów - 1 000 000 zł;
  • dla uczelni kształcących od 4001-12000 studentów - 2 000 000 zł;
  • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów - 3 000 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie NCBiRPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...