poniedziałek, 23 czerwca 2014


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 10 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/PS/2014 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać:
  • konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm., dalej „ustawa o zasadach finansowania nauki”), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, ze zm.);
  • przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W regulaminie konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało tematykę, której muszą dotyczyć zgłaszane projekty:
  1. Impulsowe Działa Elektromagnetyczne;
  2. Mikrofalowa Broń Obezwładniająca (MBO);
  3. Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM;
  4. Infrastruktura badawcza w zakresie nowych technologii związanych z generatorami do  wytwarzania wysokomocowych impulsów promieniowania elektromagnetycznego, anten nadawczych HPM, HPRF, RFDF, technologii materiałowych związanych z ochroną i obroną aparatury pomiarowej;
  5. Badania i Symulacje Skutków Oddziaływania Impulsów HPM;
  6. Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej. 

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu wnioski należy składać w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach z dołączoną wersją elektroniczną (na płycie CD w wersji edytowalnej i pdf) pod adresem:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs nr 1/PS/2014 - obronność i bezpieczeństwo.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...