piątek, 13 czerwca 2014


Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Do 21 lipca 2014 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XI edycji konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 37 000 zł.


Zgodnie z regulaminem konkursu mogą brać w nim udział absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w ciągu do 24 miesięcy przed dniem ogłoszenia konkursu. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej. 

Prace przyjmowane są w trzech kategoriach tematycznych:
  • rehabilitacja  społeczna;
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Organizatorzy przygotowali dla autorów najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii tematycznej następujące nagrody:
  • I miejsce - 5 000 zł;
  • II miejsce  3 000 zł;
  • III miejsce - 2 000 zł.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł. Organizatorzy mogą przyznać także wyróżnienia.

Strona internetowa konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskiePrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...