poniedziałek, 16 czerwca 2014


Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 16 września 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 4, Harmonia 6 oraz Maestro 6, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowe oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów.


W regulaminach konkursów pojawiło się kilka zmian. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej NCN:
Określając warunki przeprowadzania konkursów Rada NCN ustaliła, że do konkursu MAESTRO 6 i SONATA BIS 4 kwalifikowane będą te projekty badawcze, których okres realizacji wynosi 36 lub 48 lub 60 miesięcy. Rada zdecydowała się również zwiększyć wysokość wnioskowanych kwot w projektach badawczych. Ustalono, że w konkursie MAESTRO 6 wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi wynosić od 1 mln zł do 4 mln zł, przy czym w przypadku projektów trwających 36 miesięcy nie może przekroczyć kwoty 2 mln 400 tys. zł, a w przypadku projektów trwających 48 miesięcy kwoty 3 mln 200 tys. zł. W ten sposób Rada podniosła górną granicę finansowania w tym konkursie z 3 mln zł do 4 mln zł. W konkursie SONATA BIS 4 zwiększono również, w stosunku do poprzedniej edycji konkursu, wysokość finansowania projektów badawczych z 1,5 mln zł do 2 mln zł, przy czym dla projektów trwających 36 miesięcy nie może to być więcej niż 1 mln 200 tys. zł, a dla trwających 48 miesięcy – 1 mln 600 tys. zł.

SONATA BIS 4 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień. W 2014 r. do konkursu SONATA BIS mogą zgłaszać się naukowcy, którzy doktorami zostali w latach 2002-2014. 

Zgłaszany projekt może trwać od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania projektu może wynosić:

  • dla projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 200 000 zł;
  • dla projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 1 600 000 zł
  • dla projektów trwających 60 miesięcy, nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 60 000 000 zł.


HARMONIA 6 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej. W ramach grantu Harmonia można także finansować badania
  • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
  • w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
  • przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas realizacji projektu nie może przekroczyć 2 000 000 zł. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 50 000 00 zł.


MAESTRO 6 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

Zgłaszany projekt może trwać od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania  może wynosić:
  • dla projektów trwających 36 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 2 400 000 zł;
  • dla projektów trwających 48 miesięcy, nie może przekraczać kwoty 3 200 000 zł;
  • dla projektów trwających 60 miesięcy, nie może przekroczyć kwoty 4 000 000 zł.
Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 70 000 000 zł.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...