piątek, 25 lipca 2014


Logo konkursu Strategmed
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało szczegóły naboru wniosków w ramach II edycji konkursu Stategmed. Zgodnie z informacjami organizatorów budżet konkursu wynosi 220 000 000 zł. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie na poziomie nie niższym niż 10 000 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał 60 dni od momentu udostępnienia formularza konkursowego w systemie http://osf.opi.org.pl/, tj. od 25 lipca 2014 r. do 23 września 2014 r. godz. 16:00.


Zgodnie z regulaminem konkursu Strategmed jego celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
  • kardiologii i kardiochirurgii;
  • onkologii;
  • neurologii i zmysłach;
  • medycynie regeneracyjnej.
Organizatorzy konkursu precyzują, że:
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
Wnioski do konkursu Strategmed może składać konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. grupa co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Strona internetowa konkursu StategmedPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...