sobota, 28 czerwca 2014


Zespół ds. mobilności polskich naukowców Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk opublikował wyniki badania dotyczącego mobilności polskich naukowców. W raporcie przedstawione zostały m.in. korzyści wynikające z mobilności, bariery, z którymi spotykają się mobilni naukowcy oraz próby pokonania barier.


W badaniu udział wzięło 597 naukowców na różnym etapie rozwoju kariery naukowej. Spośród osób badanych 60 procent miało doświadczenie w mobilności międzynarodowej. Za osoby, które wyjeżdżały poza granice Polski w celach naukowych uznano także te, których wyjazd trwał mniej niż dwa tygodnie. Większość badanych uznała, że mobilność naukowców jest zjawiskiem pozytywnym. Jak stwierdzają autorzy raportu:
Respondenci ocenili zarówno mobilność krajową, jak i międzynarodową jako zjawisko pozytywne (wszystkie średnie powyżej 4 na skali 1-5, gdzie 1 oznaczało, że mobilność jest zjawiskiem bardzo złym, a 5, że bardzo dobrym). Mobilność zagraniczna została oceniona jako zjawisko istotnie lepsze niż krajowa. Opinie kobiet o mobilności zarówno krajowej, jak i zagranicznej była lepsza niż opinia mężczyzn. 
Zestawienie korzyści, które dostrzegają w mobilności naukowców respondenci, zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Korzyści mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN
Korzyści mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN
Naukowcy, którzy zastanawiają się nad zagranicznym wyjazdem, napotykają na szereg barier. Wskazane przez respondentów bariery zostały przedstawione poniżej.

Bariery mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN
Bariery mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN

Raport AMU PAN przynosi także propozycje, które mają ograniczyć wpływ barier i usprawnić mobilność naukowców. Najpopularniejsze wśród respondentów rozwiązania zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Rozwiązania problemów w zakresie mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN
Rozwiązania problemów w zakresie mobilności naukowców - źródło: Raport o mobilności polskich naukowców AMU PAN

Zachęcamy do zapoznania się z całym Raportem o mobilności polskich naukowców, który został opracowany przez zespół ds. mobilności polskich naukowców Akademii Młodych Uczonych PAN. Raport można znaleźć na stronie AMU PAN.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Edward Corpuz Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...