sobota, 21 czerwca 2014


"Nad działalnością ekspertów NCN panuje milczenie, bo większość naukowców boi się kierować jakiekolwiek zarzuty z obawy o przyszłość, czyli los składanych przez siebie wniosków. Uważam, że tak być nie może. Trzeba zacząć publiczną dyskusję na ten temat, a ekspertów NCN zrzucić z piedestału wszechmocy i wszechwiedzy" - przekonuje w czerwcowym numerze "Panoramy PAN" prof. dr hab inż. Jacek Namieśnik.

W swoim artykule kierownik Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej oraz przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN formułuję listę zarzutów pod adresem osób, które recenzują wnioski składane do Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Profesor Namieśnik do minusów systemu recenzji w NCN zalicza:
  • przedstawiane w opiniach zarzuty są często niemerytoryczne i świadczą o tym, że eksperci nawet nie raczyli wniosku przeczytać. Trudno także nie odnieść wrażenia, że oceny są coraz bardziej pośpieszne i biurokratyczne, i że eksperci nie przejmują się problemami merytorycznymi;
  • opinie bywają tak zdawkowe i powierzchowne, że aż budzą podejrzenia co do braku wiedzy eksperta w zakresie tematyki projektu lub – co gorsza – ignorancji w tym zakresie;
  • są przypadki regulowania nieporozumień osobistych czy też zawiści poprzez przyznawanie małej liczby punktów, choć nie wynika to z opisowej oceny projektu;
  • są także przypadki poszukiwania na siłę uchybień formalnych, tak aby można było – z zupełnie niewiadomych przyczyn – odrzucić wniosek bez jego rozpatrywania.
W środowisku naukowców coraz częściej pojawiają się głosy niezadowolenia związane z jakością recenzji przedstawianych przez ekspertów NCN. Dodatkowo NCN w treści recenzji informuje, że jest ona oceną uzgodnioną przez zespół ekspertów. Podstawą do skutecznego odwołania się nie może być więc fakt, że w swoich indywidualnych ocenach eksperci przedstawiali nawet skrajne różne od siebie oceny.

Dodatkowo podczas Dni NCN, które w kwietniu odbyły się w Lublinie, pojawiła się informacja, że podjęte zostały działania, które będą uniemożliwiały odwołanie się od części merytorycznej oceny ekspertów. Wielu naukowców, którzy składali swoje wnioski do NCN, ma zaś za sobą doświadczenia otrzymania recenzji na bardzo niskim poziomie, która w niektórych przypadkach wręcz ośmiesza samego recenzenta.

Dyrekcja Centrum zapewnia, że dąży do wyeliminowania nierzetelnych i niekompetentnych recenzentów. W styczniu 2014 r. w komentarzu do wyników badania pn. "Poprawmy NCN" dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk stwierdził:
Systematycznie eliminujemy ekspertów, zarówno biorących udział w panelach, jak i zewnętrznych, co do których mamy podejrzenia, że są nieuczciwi bądź niekompetentni. Taka „czarna lista” z oczywistych powodów nie może zostać jednak upubliczniona
Prace na stworzeniem rzetelnego modelu recenzenckiego trwają pod coraz większą presją środowiska naukowego. Osoby zainteresowane rozwiązaniem zaproponowanym przez prof. Jacka Nameśnika odsyłamy do czerwcowego numeru "Panoramy PAN".

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Paul SchadlerPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...