wtorek, 15 lipca 2014


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje sierpniowe szkolenia. Ich tematyka dotyczyła będzie awansów naukowych (doktoraty, habilitacje i profesury) oraz czasopism naukowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę.

Awanse naukowe. Uwarunkowania prawne i organizacyjne doktoratów

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Znane i nieznane aspekty przewodów doktorskich. Co się zmienia w procedurach i prawnych uwarunkowaniach? Prof. dr hab. Hubert Izdebski, (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych )
 • Promotor, kopromotor, promotor pomocniczy i doktorant. Jak organizować pracę nad rozprawą doktorską. Aspekty formalne i organizacyjne Dr hab. Piotr Stec (profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
 • Nowe regulacje prawne z perspektywy doktorantów Dr Jacek Lewicki (Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
 • Opłaty za prowadzenie postępowań - wyzwania nowych procedur Piotr Szumliński (radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Narzędzia ułatwiające przygotowanie rozpraw doktorskich ? zarządzanie dokumentami i literaturą Dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 480 zł + 23% VAT RABAT 10%  432 zł + VAT 
Czasopisma naukowe – od wersji papierowej do elektronicznej

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie materiałów o czasopiśmie do zamieszczenia na stronie Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Konfiguracja czasopisma w systemie do zarządzania procesem wydawniczym Open Journal Systems (OJS) Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • DOI (digital object identifier) - aspekt organizacyjny i techniczny wdrożenia identyfikatora publikacji elektronicznych Piotr Karwasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do Web of Science Marcin Kapczyński (Thomson Reuters) 
 • Praca redaktora w Open Journal Systems Ewa Rozkosz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
 • Jakie wymogi musi spełnić czasopismo zgłaszane do SCOPUS Krzysztof Szymański (Wydawnictwo Elsevier)
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 480 zł + 23% VAT RABAT 10%  432 zł + VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do 25 lipca 2014 r.
 • 580 zł + 23% VAT RABAT 10%  522 zł + VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od 26 lipca 2014 r.Awanse naukowe. Uwarunkowania prawne i organizacyjne postępowań habilitacyjnych

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Prawne uwarunkowania postępowań habilitacyjnych. Jak oceniany jest dorobek kandydatów Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
 • Przygotowanie wniosku i autoreferatu do wszczęcia postępowania habilitacyjnego, oraz niektóre problemy związane z postępowaniem habilitacyjnym Prof. dr hab. Łukasz Stettner (Polska Akademia Nauk)
 • Jak postępować w przypadku odmowy nadania stopnia naukowego w nowej procedurze habilitacyjnej Mec. Marcin Chałupka
 • Promotor pomocniczy - funkcja i administracyjne uwarunkowania dr hab. Piotr Stec (profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
 • Administracyjne wyzwania postępowań w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Dobór recenzentów, wybór jednostek oraz zachowanie wyznaczonych terminów Prof. Tomasz Borecki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów) 
 • Problemy naukometrycznej oceny dorobku habilitantów Dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 480 zł + 23% VAT RABAT 10%  432 zł + VAT Awanse naukowe. Uwarunkowania prawne i organizacyjne o tytuł profesora


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Co się zmienia w procedurach i prawnych uwarunkowaniach uzyskania tytułu naukowego profesora Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
 • Zatrudnianie profesorów nadzwyczajnych i profesorów wizytujących w jednostkach naukowych. Konsekwencje i możliwości prof. UO dr hab. Piotr Stec (profesor Uniwersytetu Polskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
 • Kim jest profesor? Jakie wymagania powinien spełnić kandydat i co podlega ocenie recenzentów Prof. Tomasz Borecki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów)
 • Kariera naukowa w Polsce. Czy obecny model sprzyja wyłanianiu i awansowaniu najlepszych naukowców Prof. Bogusław Śliwerski (profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przewodniczący Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów)
 • Jak rozwiązywać problemy postępowań o tytuł profesora: nierzetelne recenzje, opłaty, umowy oraz wyznaczone terminy Mecenas Marcin Chałupka 
 • Znane i nieznane konsekwencje reformy systemu awansów naukowych. Moderowanie dyskusji: Dr Emanuel Kulczycki, Mec. Marcin Chałupka

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 480 zł + 23% VAT RABAT 10%  432 zł + VAT 
Organizatorem szkoleń jest Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...