środa, 9 lipca 2014


Logo programu ERA.Net RUS PLUS
Do 25 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce Science & Technology. Celem konkursu jest stworzenie długoterminowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji pomiędzy państwami członkowskimi UE i stowarzyszonymi, a Rosją. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów przeznaczone zostanie 700 000 euro. Dofinansowanie udziału polskiego partnera nie powinno przekroczyć 100 000 euro na projekt.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:
Poprzez projekty S&T należy rozumieć projekty badawczo-rozwojowe (R&D) realizowane przez konsorcja naukowe i ukierunkowane na wytworzenie nowej wiedzy poprzez badania podstawowe, prace rozwojowe i badania przemysłowe, przy czym każdy z partnerów  aktywnie  realizuje wyznaczone cele, które razem złożą się na osiągnięcie wspólnych założeń projektu.
W obecnej edycji konkursu prowadzony jest nabór wniosków w następujących tematach:
1. Nanotechnologies
    1.1 Advanced nano-sensors for environment and health
    1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modelling
    1.3 Nanomaterials for efficient lighting

2. Environment/climate change
    2.1 Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
    2.2 Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
    2.3 Extreme climate events and their impact on the environment

3. Health
    3.1 Molecular mechanisms of brain function and pathology
    3.2 Regenerative medicine and biomaterials
    3.3 Drug discovery for cancer, cardiovascular and infectious diseases
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...