środa, 23 lipca 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podała szczegółowy harmonogram bezpłatnych szkoleń dla naukowców, które zostaną przeprowadzone w drugiej połowie 2014 r. w ramach programu SKILLS. Zgodnie z planami szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku oraz Poznaniu.

Udział w szkoleniach mogą brać osoby, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • są pracownikami naukowymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej, która ma siedzibę na terenie Polski;
  • są doktorantami w polskich jednostkach naukowych;
  • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora.
Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia organizowane w ramach programu SKILLS dotyczą następujących zagadnień:
  • podnoszenie umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi;
  • transfer technologii i przedsiębiorczości;
  • warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej;
  • upowszechnianie nauki.

Rekrutacja na poszczególne szkolenia będzie ogłaszana sukcesywnie przez FNP. Pierwsza rekrutacja na szkolenia „Prezentacja wyników badań naukowych” oraz „Współpraca interdyscyplinarna” zostanie otwarta pod koniec lipca 2014 r.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...