piątek, 25 lipca 2014


Logo konkursu Innowacja Plus
Do 3 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowacja Plus. Celem konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych. Konkurs adresowany jest do podmiotów, które mają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Znaczący element projektów muszą stanowić prace B+R oraz komercjalizacja.

Zgodnie z regulaminem konkursu podczas oceny premiowane będą przedsięwzięcia zakończone wdrożeniem. Do konkursu mogą być zgłaszane działania informacyjno-promocyjne, które zostały całkowicie zrealizowane lub zrealizowane minimum w 50% i były finansowane w ramach PO IG. Każdy podmiot może zgłosić do konkursu działania promocyjne dotyczące więcej niż jednego projektu PO IG. Działania informacyjno-promocyjne są zgłaszane odrębnie dla każdego projektu i podlegają indywidualnej ocenie.

W ramach konkursu przyznane będą nagrody za trzy pierwsze miejsca. Organizatorzy mogą także przyznać do trzech wyróżnień specjalnych.

Nagrody za zajęcie I miejsca:
  • dedykowana dwujęzyczną broszurę promującą działalność beneficjenta w zakresie projektu PO IG (300 sztuk w wersji drukowanej oraz wersja elektroniczna) o długości 16-20 stron. Publikacja powstanie w języku polskim i innym wybranym przez beneficjenta;
  • film promujący działalność beneficjenta w wersji 3-minutowej i w formie skróconej, stanowiącej 30-sekundowy spot. Film powstanie w trzech formatach (mp4, avi oraz flv), w języku polskim oraz z tłumaczeniem na inny język, wybrany przez beneficjenta;
  • tablet o przekątnej 10 cali z systemem Android z GPS i 16 GB pamięci wewnętrznej.
Nagrody za zajęcie II miejsca:
  • szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla jednej osoby reprezentującej beneficjenta. Minimum 2-dniowe szkolenie odbędzie się w Warszawie i będzie obejmować m.in.: case studies, zadania praktyczne i dyskusję. Nagroda zostanie wręczona w formie voucheru o ważności 90 dni od daty wręczenia;
  • tablet o przekątnej 10 cali z systemem Android.
Nagrody za zajęcie III miejsca:
  • szkolenia z zakresu PR i działań promocyjnych oraz zarządzania projektami dla jednej osoby reprezentującej beneficjenta. Minimum 2-dniowe szkolenia odbędą się w Warszawie i będą obejmować m.in.: case studies, zadania praktyczne i dyskusję. Nagroda zostanie wręczona w formie voucheru o ważności 90 dni od daty wręczenia.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...