piątek, 18 lipca 2014


Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Do 13 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacji. Konkurs adresowany jest do autorów prac inżynierskich oraz magisterskich, które zostały obronione w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę co najmniej dobrą. Pula środków przeznaczonych na nagrody dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac inżynierskich i magisterskich związanych z tematyką innowacyjności. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe:
  • nagroda główna o wartości minimum 3 000 zł;
  • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1 500 zł.
Zgłoszenie do konkursu powinno składać się z następujących dokumentów:
  • kompletnie wypełniona i podpisana „Kartę zgłoszeniową”, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu; „Karta zgłoszeniowa” dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pi.gov.pl/ppp/chapter_86449.asp;
  • elektroniczna wersję pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej w formacie .doc oraz .pdf na nośniku danych: CD, DVD lub USB;
  • potwierdzona przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopię dyplomu magisterskiego lub inżynierskiego lub wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, magistra inżyniera lub inżyniera;
  • opcjonalnie: inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy (np. artykuły prasowe, zaświadczenia o uzyskaniu patentu itd.).Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...