środa, 30 lipca 2014


Logo konkursu Akademickie Centrum Kreatywności
Do 30 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach nowego programu Akademickie Centrum Kreatywności, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cele programu jest wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia oraz popularyzowanie wyników tych badań, jak również ich aktywne wykorzystanie w dotychczas prowadzonym kształceniu. Budżet programu wynosi 2 500 000 zł. Pojedynczy projekt może otrzymać finansowanie do 250 000 zł.

Zgodnie z regulaminem programu wnioski mogą składać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Muszą one prowadzić aktywną działalność w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi oraz aktywną działalność w zakresie kształcenia studentów (przyszłych nauczycieli), które nawiążą współpracę z co najmniej trzema „szkołami ćwiczeń”, w których odbędą się praktyki sprawdzające skuteczność nowoczesnych metod dydaktycznych, tj. przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi.

MNiSW precyzuje, że w ramach programu podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które składają wniosek muszą:
  1. prowadzić badania naukowe nad nowatorskimi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się danego przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia, w tym dotyczącymi rozwijania umiejętności współpracy między nauczycielami różnych obszarów wiedzy, organizacji pracy zespołowej uczniów, umiejętności rozwiązywania napotkanych problemów badawczych oraz kreatywnego myślenia w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065).
  2. popularyzować i wdrażać wyniki badań naukowych, o których mowa w pkt 1, w   dotychczas prowadzonym kształceniu studentów (przyszłych nauczycieli) w danych obszarach wiedzy, poprzez organizowanie kursów prezentujących wypracowane osiągnięcia naukowe oraz współpracować w tym zakresie ze „szkołami ćwiczeń”. W ramach realizacji zadania jednostki korzystać będą z dobrych praktyk zagranicznych w zakresie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi z zakresu efektywnych sposobów nauczania i uczenia się przedmiotu na kolejnych poziomach kształcenia poprzez zapraszanie praktyków na panele ekspertów, spotkania lub organizację wyjazdów studyjnych metodyków nauczania/tutorów do zagranicznych placówek kształcących studentów (przyszłych nauczycieli).Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy