czwartek, 3 lipca 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2014 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 1000 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.


Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2013/2014, oraz:
  • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku
lub
  •  uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych studiów.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2014 r. W przypadku:
  • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
  • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2014 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).
Szczegółowe informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Do 15 października 2014 r. można także składać wnioski o stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2014/2015.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...