piątek, 4 lipca 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2014 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom  stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 100 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Zasady przyznawania stypendiów ministra dla doktorantów regulowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.

Stypendium ministra na rok akademicki 2014/2015  może być przyznane doktorantowi, który spełnił łącznie następujące warunki:
  • wykazał się postępami w pracy naukowej;
  • uzyskał wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim (tj. 2013/2014), klasyfikujące go wśród 5% najlepszych doktorantów w danej dziedzinie;
  • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie od dnia rozpoczęcia studiów doktoranckich do dnia 30 czerwca 2013 r.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2014 r. W przypadku:
  • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa);
  • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię (wnioski te są następnie przekazywane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dnia 31 października 2014 r. po ich zaopiniowaniu przez właściwego ministra).Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...