środa, 30 lipca 2014


Logo programu Uniwersytet Młodych Wynalazców
Do 30 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach nowego programu Uniwersytet Młodych Wynalazców, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród młodzieży szkolnej przez wsparcie projektów służących pobudzaniu i rozwojowi aktywności naukowej, realizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni. Budżet programu wynosi 2 000 000 zł. Pojedynczy projekt może otrzymać maksymalnie 50 000 zł.

Zgodnie z regulaminem programu wnioski mogą składać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które będą realizowały projekty:
  1. popularyzujące naukę, w których młodzież szkolna, przy wykorzystaniu bazy dydaktyczno-naukowej uczelni, w szczególności bibliotek i laboratoriów, prowadzi – w ramach jednego z obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065) – spójne tematycznie działania zawierające element badań naukowych, polegające w szczególności na prowadzeniu prac badawczych, wykonywaniu doświadczeń naukowych i publikacji opracowań o charakterze naukowym;
  2. we współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi, które wskażą do udziału w tych projektach wybitnie uzdolnionych uczniów lub grupy wybitnie uzdolnionych uczniów posiadających pozytywną opinię dyrektorów szkół, do których uczęszczają, na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
W ramach programu Uniwersytet Młodych Wynalazców sfinansowanych zostanie do 40 projektów. Okres realizacji finansowanego projektu nie może przekroczyć 15 listopada 2015 r.

Strona internetowa programu Uniwersytet Młodych Wynalazców
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...