piątek, 11 lipca 2014


Logo Programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych
Od 9 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Wnioski konkursowe mogą składać konsorcja naukowe, przedsiębiorcy oraz grupy przedsiębiorców. Budżet obecnego naboru wniosków wynosi blisko 100 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:
 • środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 • efektywność energetyczna i magazynowanie energii;
 • ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód;
 • pozyskiwanie energii z czystych źródeł;
 • nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
Budżet II edycji Programu Gekon wynosi obecnie (wysokość może zostać zwiększona):
 • faza badawczo-rozwojowa - 36 000 000 zł;
 • faza wdrożeniowa - 160 000 000 zł (alokacja przeznaczona dla wszystkich konkursów ogłaszanych w ramach Programu Gekon).
Zgodnie z regulaminem konkursu wysokość dofinansowania realizacji projektu wynosi:
 • dla fazy B+R – od 500 000 do 10 000 000 zł na projekt;
 • dla fazy W – do 20 000 000 na projekt lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy B+R.
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi:
 • dla fazy B+R: do 24 miesięcy;
 • dla fazy W: do 36 miesięcy.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...