poniedziałek, 28 lipca 2014


Logo Sapere Auso
Do 31 października 2014 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2014/2015 na stypendia dla studentów z województwa małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (październik 2014 r. - lipiec 2015 r.). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszenie o naborze wniosków adresowane jest do:
studentów wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiującym w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studentom jednolitych studiów magisterskich, a także studentom wyższych uczelni studiującym w pozostałych szkołach krajowych i zagranicznych, posiadającym miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.
Studenci ubiegający się o stypendium naukowe muszą spełniać następujące warunki:
  • wykazać się osiągnięciami, w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium w danej dziedzinie, przedstawiając np.: wyniki prowadzonych prac badawczych, kserokopie lub wydruk publikacji, referatów i odczytów na konferencjach i seminariach naukowych, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uzyskanych patentów i wynalazków, potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów będących dowodem uzyskanych nagród i wyróżnień itp.
  • wykazać się uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który przyznane będzie stypendium, średnią ocen nie niższą niż 4,50.
Studenci mogą ubiegać się także o stypendia artystyczne, sportowe oraz dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć w Wyciąg z Regulaminu Stypendialnego SAPERE AUSO Małopolskiej Fundacji Stypendialnej.


Strona internetowa programu stypendialnego Sapaer Auso 2014/2015

Do 31 października 2014 r. Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiskaPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...