sobota, 19 lipca 2014


Fragment okładki publikacji "Raport: Badania i rozwój (B+R) w Polsce 2014" od Deloitte
Rośnie liczba firm w Europie Środkowej, które zamierzają zwiększyć wydatki na badania i rozwój (B+R) w najbliższym czasie. Przedsiębiorcy oczekują zmian w systemie zachęt, w tym wprowadzenia systemu mieszanego oraz zwiększenia pewności w zakresie definicji tego typu działalności i wydatków kwalifikujących się do niej - wynika z II edycji raportu „Badania i rozwój w Polsce. Raport 2014” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

W porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrosła liczba firm, które planują zwiększyć wydatki na badania i rozwój w krótkiej i dłuższej perspektywie, w stosunku do poziomu wydatków poniesionych w roku 2013. W perspektywie dwóch najbliższych lat taki plan ma ponad 47 proc. badanych przez Deloitte firm z Polski. W dłuższej, 5-letniej perspektywie, zwiększenie nakładów na ten cel planuje aż 61 proc. respondentów.  Średnia dla regionu Europy Środkowej to odpowiednio 41 i 57 proc. Najbardziej optymistyczni w tym zakresie są przedsiębiorcy z Rumunii, blisko 80 proc. z nich deklaruje, że zwiększy wydatki na B+R w ciągu 3 – 5 lat wobec nakładów poniesionych w 2013 roku. Dla przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w badania i rozwój kluczowa jest dostępność atrakcyjnych zachęt oraz wykwalifikowanej, doświadczonej i dostępnej kosztowo kadry badawczej.

W raporcie przedstawionych zostało siedem kluczowych wniosków dotyczących sfery B+R w Polsce. Są one następujące:
  1. Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2% z nich planuje zwiększenie wydatków w ciągu najbliższego roku – dwóch lat (wzrost z 36,6%), 61,1% respondentów w perspektywie trzech do pięciu lat (wzrost z 51,2%). Tendencja ta jest szczególnie widoczna w sektorze produkcyjnym, gdzie zwiększenie wydatków na B+R w perspektywie krótkoterminowej planuje 70%, a w perspektywie trzech do pięciu lat – 80% przedsiębiorstw.
  2. W odróżnieniu od pozostałych krajów środkowoeuropejskich, drugim czynnikiem w największym stopniu wpływającym na poziom wydatków na B+R jest większa dostępność dotacji niż ulg podatkowych. Może to wynikać z faktu, że z takich zachęt nie można obecnie w Polsce praktycznie korzystać, a z uwagi na trwające właśnie negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wsparcia w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020, respondenci dość optymistyczne wypowiadają się na temat możliwości uzyskania dotacji w ciągu najbliższych kilku lat.
  3. Zaobserwować można oznaki spowolnienia dynamiki wzrostu wydatków na B+R. Według ankiety przeprowadzonej w 2013 r., w 2012 r. 22,2% przedsiębiorstw przeznaczyło ponad 10% swoich obrotów na działalność badawczo-rozwojową. W 2013 r. odsetek tych firm zmniejszył się do 12,5%. W ubiegłym roku wszyscy respondenci deklarowali, że poziom ich wydatków na B+R pozostanie na co najmniej takim samym poziomie jak w 2012 r. Jak pokazuje tegoroczne badanie, 9,7% przedsiębiorstw planuje ograniczyć wydatki na ten cel w ciągu najbliższego roku - dwóch lat. Czynniki takie, jak niepewność dotycząca programów wsparcia dostępnych w ramach budżetu UE na lata 2014-2020 oraz planowanego wprowadzenia ulgi podatkowej na B+R od 2016 r. mogą prowadzić do odłożenia w czasie niektórych inwestycji badawczo–rozwojowych.
  4. Od ostatniego badania, którego wyniki zostały opublikowane w 2013 r., nastąpiły znaczące zmiany m.in. w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa definiują prowadzone przez siebie działania badawczo-rozwojowe. W 2014 r. największa liczba respondentów (55,6%) wskazała, iż działalność ta obejmuje zmiany / ulepszenia istniejących produktów / procesów / usług służące poprawie wydajności / udoskonaleniu właściwości produktów / procesów / usług. 48,6% ankietowanych prowadzi działalność B+R mającą na celu rozwój nowych produktów / procesów / usług, co oznacza spadek z 78% w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba respondentów, którzy uznali, że B+R to wspólna realizacja projektów badawczych ukierunkowanych na doskonalenie bądź rozwój nowych produktów / procesów / usług z innymi spółkami grupy kapitałowej
    (spadek z 70,7% do 29,2%).
  5. 27,8% ankietowanych przyznaje, że w ich firmach nie wprowadzono polityki działalności B+R.
  6. Coraz większa liczba przedsiębiorstw realizuje projekty wspólnie z zewnętrznymi ośrodkami badawczymi (wzrost z 66% do 82%), co może wskazywać, że inicjatywy podejmowane w tym zakresie zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej, zaczynają już przynosić zamierzone efekty.
  7. Firmy w Polsce podkreślają potrzebę wprowadzenia zachęt podatkowych zapewniających bieżące wsparcie działalności B+R, dzięki którym będą bardziej skłonne do formalnego rozpoznawania realizowanych obecnie projektów jako działalności badawczo-rozwojowej. Jednym z problemów napotykanych przez przedsiębiorców jest jednak niepewność, czy organy podatkowe uznają określoną działalność i wydatki za uprawniające do korzystania z zachęt. Aby umożliwić dokładniejsze i bardziej precyzyjne definiowanie działalności badawczej i rozwojowej, warto rozważyć możliwość powołania niezależnej instytucji, która certyfikowałaby kwalifikowalność wydatków i działań B+R.


Więcej przydatnych informacji m.in. o współpracy nauki z biznesem i przemysłem można znaleźć w dziale Baza wiedzy.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy