czwartek, 14 sierpnia 2014


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje wrześniowe szkolenia. Ich tematyka dotyczyła będzie pozyskiwania środków na badania ze źródeł unijnych w latach 2014-2020 oraz owtartej nauki. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju - jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  - nowy system i zasady realizacji projektów:
 • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 • Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa.
 • Logika interwencji.
 • 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 • Programy krajowe i regionalne.
 • Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań? (PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia, RPO).
 • Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 • Rodzaje projektów.

2. System wyboru projektów - projektowane zmiany:
 • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy.
 • Typy Beneficjentów.
 • Zasady i kryteria wyboru projektów.
 • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki.

3. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020:
 • Poziom dofinansowania.
 • Pomoc publiczna.
 • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje.
 • Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany.
 • Projekty generujące dochód.
 • Trwałość projektu - istotne zmiany.
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków.
 • Zaostrzenie kontroli projektów.

4. Dyskusja i konsultacje z trenerką.


Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 29 sierpnia 2014 r.
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 30 sierpnia 2014 r.


Otwarta nauka i budowa repozytoriów instytucjonalnych

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Dlaczego warto inwestować w Otwartą naukę i repozytoria instytucjonalne dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Proces budowy repozytorium. Doświadczenia z wdrażania i rozwoju Małgorzata Rychlik (st. kustosz dypl. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu)
 • Wdrażanie otwartych rozwiązań na uczelni. Jak rozmawiać z władzami uczelni i pracownikami Bożena Bednarek-Michalska (Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Innowacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu)
 • Jak rozwiązać problemy z zakresu prawa autorskiego przy wdrażaniu repozytorium instytucjonalnego Dr Krzysztof Siewicz (Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW )
 • Przygotowanie manuskryptu do zamieszczenia w repozytorium instytucjonalnym - perspektywa autora i uczelni Ewa Aleksandra Rozkosz (specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej)
Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 460 zł + 23% VAT RABAT 10% 414 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 5 września 2014 r. 
 • 560 zł + 23% VAT RABAT 10% 504 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 6 września 2014 r.
 • 700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...