piątek, 15 stycznia 2016


Logo Ośrodka Przetwarzania Informacji
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 grudnia 2015 r Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4 oraz Tango 2 (wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju). Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 marca 2016 r.

ETIUDA 4 - Konkurs na stypendia skierowany do osób, które rozpoczynają karierę naukową. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski lub zobowiązać się do jego otwarcia do dnia 30 czerwca 2016 r.

FUGA 5 - Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać także osoby, które do 30 czerwca 2016 r. uzyskają stopień doktora.

SYMFONIA 4 - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze. Zgłoszony wniosek musi przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:
  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
  • Nauki Ścisłe i Techniczne;
  • Nauki o Życiu.
TANGO 2 - celem konkursu jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.

Szczegółowy opis konkursów  Etiuda 4, Fuga 5, Symfonia 4, Tango 2Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom