poniedziałek, 25 sierpnia 2014


Logo JCOAL
Od 25 sierpnia 2014 r. do 24 października 2014 r. można składać wnioski w do I konkursu w ramach Polsko-Japońskiej Współpracy Badawczej. Do konkursu można zgłaszać projekty badawczo-rozwojowe w obszarze energetyki węglowej. Nabór wniosków dla polskich wnioskodawców prowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przeznaczony na udział polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcą może być:
 • jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, o której mowa w lit. a) i jeden przedsiębiorca albo co najmniej dwie jednostki naukowe, o których mowa w lit a).
Warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest załączenie umowy konsorcjum polsko-japońskiego, z której wynika deklaracja finansowania podmiotu japońskiego przez JCOAL.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków zgłaszać można projekty, których tematyka obehjmuje przynajmniej jeden z poniższych tematów:
 • Highly efficient next generation power technologies;
 • Carbon Capture and Storage technologies;
 • Efficiency improvements for coal fired power plants (refurbishment);
 • Advanced materials for high temperature use in power plants;
 • Lignite upgrading (eg. lignite drying);
 • Coal Gasification, Coal to synthetic natural gas;
 • Coal to liquid;
 • Coal mine methane utilisation technologies;
 • Sustainable coal resources management.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...