środa, 13 sierpnia 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2014 r. uczelnie oraz podstawowe jednostki organizacyjne uczelni  mogą przeprowadzać wstępny nabór kandydatów do udziału w programach szkoleniowo-stażowych w zakresie technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. Kandydaci wezmą udział w programach stażowo-szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Budżet konkursu wynosi 16 000 000 zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW nabór stanowi pierwszy etap konkursu prowadzonego w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w terminie IV kwartał 2014 r. – III kwartał 2015 r.

Konkurs skierowany jest do polskich naukowców/badaczy ze stopniem co najmniej magistra inżyniera, prowadzących badania w dyscyplinie nauk technicznych, a także doktoranci i absolwenci studiów wyższych w specjalności na kierunku: 
  • geofizyka;
  • górnictwo;
  • geologia inżynierska;
  • inżynieria naftowa, w szczególności na specjalnościach: geologia naftowa, wiertnictwo, eksploatacja złóż surowców płynnych, inżynieria gazownicza.

Uczelnie i ich podstawowe jednostki mogą prowadzić nabór kandydatów według własnych zasad. Kandydaci muszą spełniać wymagania przedstawione powyżej oraz spełniać następujące warunki:
  • posiadają biegłą znajomość języka angielskiego, w tym fachowego;
  • określą cele stażu/przedstawią wykaz zagadnień, które stażysta chciałby opanować.

MNiSW przeprowadzi drugi etap selekcji, wśród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie i ich podstawowe jednostki organizacyjne.

Uczelnie, które będą brały udział w programie, proszone są o zgłaszanie swojego zainteresowania nim do MNiSW. Szczegółowe informacje o programie szkoleniowo-stażowym o gazie łupkowym można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...