środa, 6 sierpnia 2014


Logo Fundacji Narodowego Banku Polskiego
Do 3 października 2014 r. do godz. 16:00 można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia doktoranckie, którego organizatorem jest Fundacja Narodowego Banku Polskiego. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich oraz osób, które rozpoczną studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
 • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskiej uczelni publicznej lub w Polskiej Akademii Nauk, 
 • są doktorantami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich,
 • będą studiować na danym roku studiów doktoranckich po raz pierwszy,
 • specjalizują się w ekonomii i/lub finansach,
 • uzyskali średnią z dotychczasowego toku studiów, nie niższą niż 4.0,
 • otrzymali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora, opinię opiekuna naukowego.
Wnioskodawcy, którzy zostali przyjęci na I rok studiów doktoranckich, muszą złożyć następujące dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
 • Zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej ze studiów,
 • Opinia opiekuna naukowego,
 • Kopia publikacji i/lub inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy.
Wnioskodawcy, którzy ukończyli I rok studiów doktoranckich, muszą złożyć następujące dokumenty:
 • List motywacyjny,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie,
 • Wyciąg (lub jego kserokopię) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu roku studiów poprzedzającego przyznanie stypendium,
 • Opinia promotora lub jeśli jeszcze nie ma promotora opinię opiekuna naukowego,
 • Kopia publikacji i/lub inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy.

Laureaci konkursu otrzymają stypendium wysokości 25 000 zł. Będzie ono wypłacane od października 2014 r. do lipca 2015 r. w dziesięciu równych miesięcznych ratach.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy