wtorek, 5 sierpnia 2014


Herb miasta Wrocław
Do 30 września 2014 r. tegoroczni maturzyści z Wrocławia, którzy zdawali na maturze matematykę na poziomie rozszerzonym oraz będę kontynuowali naukę na jednej z wrocławskich uczelni wyższych mogą składać wnioski w ramach Stypendiów Matematycznych Wrocławia. Z wnioskami o stypendium można występować tylko w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium.

Lista kierunków, na których może podjąć studia wnioskodawca, została ustalona przez władze miasta Wrocławia. Lista jest dostępna pod tym adresem

Stypendium jest przyznawane na czas trwania pierwszego roku studiów, czyli na 9 miesięcy. Kwota stypendium przelewana jest co miesiąc na wskazane przez wnioskodawce konto. Pierwszy raz stypendium wypłacane jest do 30 listopada z wyrównaniem na październik i listopad.

Wnioski należy składać w kancelarii Wydziału Edukacji UM Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 439 (IV piętro), z dopiskiem DZIAŁ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH – STYPENDIA MATEMATYCZNE WROCŁAWIA.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...