sobota, 9 sierpnia 2014


Fragment okładki publikacji "Biznes dla edukacji"
Jeżeli edukacja ma przynosić korzyści społeczeństwu, to powinna być dopasowana do jego potrzeb. Powinna skutkować kształceniem osób, które będą odpowiadały na potrzeby rynku pracy. Tylko czy rzeczywiście potrzeby rynku powinny być priorytetem dla edukacji? Jeżeli nurtują Was takie problemy, powinniście sięgnąć do bezpłatnej publikacji pt. "Biznes dla edukacji".

We wspólnej publikacji przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami poruszone są zagadnienia dotyczące wyzwań z jakimi spotykają się obecnie pracodawcy oraz szkoły i uczelnie wyższe. Podjęte zostaje także zagadnienie współpracy biznesu z edukacją. Jak dowiadujemy się ze wstępu do publikacji kluczowe jest zrozumienie, że edukacja i biznes mają te same cele i dlatego powinny ze sobą współpracować.
Remedium na problem niedopasowania kompetencji pracowników do potrzeb i wymagań pracodawców jest współpraca biznesu z sektorem edukacji. Można stwierdzić, że jest to warunek konieczny do tego, aby skala problemu nie ulegała powiększeniu. Efektywna współpraca świata biznesu z sektorem edukacji ułatwi młodym ludziom start w karierę, przyczyni się również do rozwoju polskich przedsiębiorstw i gospodarki. W interesie przedsiębiorców leży bowiem podejmowanie działań, które sprawią, że na rynek prac będą wchodzić absolwenci posiadający odpowiednie kompetencje. Nie może odbywać się to bez długofalowego i nastawionego na efekt zaangażowania przedsiębiorstw we współpracę z placówkami kształcącymi przyszłych i obecnych pracowników firm, wynikającego ze strategii biznesowej organizacji i jej planów rekrutacyjnych.
Omawiana publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Scharakteryzowany został w nich rynek pracy w Polsce. Przedstawione zostały także wyzwania dla biznesu i edukacji. Omówiona została również dotychczasowa współpraca przedsiębiorstw z systemem edukacji w Polsce. Ciekawe informacje można znaleźć w aneksie, w którym przedstawiono przykłady dobrych praktyk we współpracy sfer biznesu i edukacji.


Okładka publikacji "Biznes dla edukacji"
Więcej informacji o współpracy biznesu i edukacji można znaleźć na stronie internetowej projektu Biznes dla edukacji.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...