sobota, 2 sierpnia 2014


Fragment okładki publikacji pt. "Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”
Otwarta nauka jest zagadnieniem, które coraz częściej znajduje się w kręgu zainteresowań polskich naukowców. Kwestia otwierania nauki ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jest to jednak kwestia, która wkrótce może stać się codziennością polskiej nauki. Warto więc zapoznać się z publikacją pt. "Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza".

118-stronicowe opracowanie zostało przygotowane w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół pod redakcją Jakuba Szprota. Jak wyjaśniają autorzy w publikacji poruszone zostały następujące zagadnienia:
W rozdziale pierwszym prezentujemy instytucjonalny kontekst otwartej nauki w Polsce. W rozdziale drugim analizujemy prawne aspekty otwartej nauki. W rozdziale trzecim przedstawiamy funkcjonującą obecnie e-infrastrukturę otwartego dostępu. W rozdziale czwartym omawiamy wyniki przeprowadzonego na potrzeby raportu badania polskich czasopism naukowych, a w rozdziale piątym – wyniki badania dotyczącego polskich naukowców. Rozdział szósty poświęcony jest innym niż otwarty dostęp i otwarte dane formom otwartej nauki.
Osoby zainteresowane popularyzacją nauki powinny zwrócić uwagę na rozdział szósty, w którym podjęta została tematyka m.in. blogów naukowych i nauki obywatelskiej. Choć nie jest to wyczerpujące opracowanie, to na uznanie zasługuje fakt dostrzeżenia tych zagadnień.

Publikacja jest dostępna na licencji CC BY 3.0 PL.


Okładka publikacji pt. "Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza”

Osoby zainteresowane ideą otwierania nauki zachęcamy do zapoznania się z naszymi wpisami, które dotyczą otwartej nauki.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...