poniedziałek, 15 września 2014


Logo Narodowego Centrum NaukiDo 15 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu Beethoven. W ramach konkursu wyłonione zostaną polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Budżet konkursu dla polskich wnioskodawców wynosi 10 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl.

Do konkursu można zgłaszać projekty, których czas trwania wynosi od 12 do 36 miesięcy. Budżet składanego wniosku musi być nie mniejszy niż 150 000 zł. Kwota kosztów pośrednich nie może przekroczyć 20% kwoty wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego zaangażowanego w realizację projektu, może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniona w podmiocie składającym wniosek.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Do 15 grudnia 2014 r. trwa także nabór wniosków w ramach konkursów Preludium 8, Sonata 8 oraz Opus 8.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy