środa, 17 września 2014


Logo Narodowego Centrum Nauki
Zmiany w procentowej proporcji elementów branych pod uwagę w ocenie wniosków wprowadziło Narodowe Centrum Nauki od konkursów Preludium 8, Sonata 8 i Opus 8, które zostały otwarte 15 września 2014 r. Najważniejsze zmiany dotyczą strony finansowej wniosku. Kosztorys nie stanowi już 10% całej oceny. Recenzent ma tylko określić, czy planowane wydatki są zasadne. 

W regulaminach konkursów Preludium 8, Sonata 8 i Opus 8 pojawił się zapis, zgodnie z którym przy ocenie wniosku, eksperci muszą udzielić odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy planowane koszty w stosunku do przedmiotu i zakresu badań są uzasadnione?
Do wyboru są tylko odpowiedzi Tak lub Nie. Dotychczas ocena kosztorysu stanowiła 10% oceny całkowitej każdego projektu. Teraz uległo to zmianie.

Taka zmiana pociągnęła za sobą także zmiany w procentowych proporcjach udziału w ocenie innych elementów wniosku. Od 15 września 2014 r. są one następujące:
  • Ocena dorobku kierownika projektu - 40% (w Preludium 20% - kierownik 10%, opiekun naukowy - 10%);
  • Ocena poziomu naukowego badań lub zadań przewidzianych do realizacji - 40% (w Preludium 60%);
  • Ocena charakteru projektu oraz wpływu realizacji na rozwój dyscypliny naukowej - 15%;
  • Ocena możliwości wykonania - 5%.
W konkursie Preludium 8 wprowadzona została zmiana, która umożliwi młodym naukowcom pozyskiwanie większych kwot na swoje badania. Co prawda nie zmieniona została maksymalna wysokość kwoty, o którą można się ubiegać (po 50 000 zł na każdy rok projektu), ale obniżone zostały koszty pośrednie. Dotychczas ich maksymalna wysokość wynosiła 30% wysokości kosztów bezpośrednich (bez aparatury). Obecnie maksymalna wysokość to 20%.

W konkursie Opus 8 zmiany wprowadzone zostały w odniesieniu do oceny dorobku naukowego wnioskodawcy. W poprzedniej edycji tego konkursu na ocenę dorobku składała się ocena dorobku naukowego kierownika oraz opcjonalnie ocena dorobku do dwóch głównych wykonawców. Obecnie we wniosku nie ma już możliwości podania dorobku naukowe głównych wykonawców. W konsekwencji to dorobek naukowy samego kierownika projektu stanowi 40% oceny wniosku.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...