wtorek, 16 września 2014


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje październikowe szkolenia. Ich tematyka będzie dotyczyła pozyskiwania środków na badania z funduszy unijnych oraz oceny i rozwoju czasopism naukowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju - jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych


Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020  - nowy system i zasady realizacji projektów:
 • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 • Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa.
 • Logika interwencji.
 • 11 celów tematycznych - czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 • Programy krajowe i regionalne.
 • Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 - czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań? (PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia, RPO).
 • Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 • Rodzaje projektów.

2. System wyboru projektów - projektowane zmiany:
 • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy.
 • Typy Beneficjentów.
 • Zasady i kryteria wyboru projektów.
 • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki.

3. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2020:
 • Poziom dofinansowania.
 • Pomoc publiczna.
 • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje.
 • Kwalifikowalność wydatków - istotne zmiany.
 • Projekty generujące dochód.
 • Trwałość projektu - istotne zmiany.
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków.
 • Zaostrzenie kontroli projektów.

4. Dyskusja i konsultacje z trenerką.


Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10% 531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 17 października 2014 r.
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 18 października 2014 r.

Ocena czasopism naukowych. Indeksowanie i rozwój periodyków.

Kompletny program szkolenia mogą znaleźć Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki. Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jakie umowy podpisywać z autorami i recenzentami. Prawo autorskie w rozwoju czasopisma naukowego. Dr Krzysztof Siewicz (Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW)
 • Bazy danych i strona WWW jako element promocji i budowania marki czasopisma Dr Aneta Drabek (Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
 • Jak budować widoczność czasopisma w Internecie i jak zwiększyć szanse na cytowania Magdalena Bemke-Świtilnik
 • Otwarty dostęp do publikacji naukowych - często zadawane pytania. Wojciech Fenrich (Centrum Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
 • Aktualnie obowiązujące zasady oceny czasopism i konstrukcja “Wykazu czasopism punktowanych” Dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)


Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!

 • 460 zł + 23% VAT RABAT 10% 414 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 10 października 2014 r. 
 • 560 zł + 23% VAT RABAT 10% 504 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 11 października 2014 r.
 • 700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...