czwartek, 18 września 2014


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 października 2014 r. trwa nabór wniosków na projekty realizowane w ramach inicjatywy Eureka. W ramach naboru wniosków można zgłaszać projekty, które będą realizowane przez stronę polską wspólnie z przynajmniej jednym niezależnym podmiotem z innego niż Polska państwa członkowskiego Eureki. Dostępna pula dofinansowania w naborze 2/2014 wynosi 2 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
  • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. 
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SklepNaukowy