wtorek, 23 września 2014


Logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Do 14 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra spraw wewnętrznych na najlepszą pracę licencjacką oraz magisterską z zakresu spraw wewnętrznych w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nagrodą dla autora najlepszej pracy będzie dwumiesięczny staż w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace licencjackie oraz magisterskie obronione w 2014 roku. Prace mogą być sporządzone w języku polskim lub w języku angielskim. Konkurs jest adresowany do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich polskich oraz zagranicznych uczelni wyższych.

Zgłaszane prace muszą dotyczyć następującej tematyki w kontekście 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej:
 1. Współpraca policyjna;
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej;
 3. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
 4. Zwalczanie przestępczości narkotykowej;
 5. Terroryzm;
 6. Azyl i kwestie migracyjne;
 7. Zarządzanie strefą Schengen;
 8. Zarządzanie granicami;
 9. Wymiar zewnętrzny Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;
 10. Ochrona ludności;
 11. Swobodny przepływ osób, prawa podstawowe i obywatelstwo UE;
 12. Programy strategiczne w obszarze JHA.
Szczegółowe wymagania dotyczące zgłaszanych prac można znaleźć w regulaminie konkursu, który zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora konkursu.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom