poniedziałek, 8 września 2014


Logo firmy StatSoft
Do 1 grudnia 2014 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Organizatorem konkursu jest StataSoft oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 12 000 zł.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące elementy:
  • 1 egzemplarz pracy,
  • dane o autorze (aktualny adres do korespondencji, tel., e-mail), 
  • dane o promotorze pracy (aktualny adres do korespondencji, miejsce pracy, tel., e-mail) i wydziale promującym pracę,
  • kopie ocen pracy promotora (dotyczy prac magisterskich) i recenzenta(ów),
  • potwierdzenie złożenia pracy lub potwierdzenie, że praca została obroniona.
Zgłaszana praca musi być przygotowana na legalnej kopi programu. Przy zgłaszaniu pracy, wymagane jest podanie numeru licencji.

W ramach konkursu przygotowano następujące nagrody:
  • najlepsza praca magisterska - 4 000 zł dzielone pomiędzy autora pracy i promotora,
  • najlepsza praca doktorska - 8 000 zł dzielone pomiędzy autora pracy i promotora.
Nagrody otrzyma także wydział, na którym promowana była zwycięska praca magisterska:
  • 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA Data Miner lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska);
oraz wydział, na którym promowana była zwycięska praca doktorska:
  • 15-stanowiskowa roczna wersja STATISTICA lub szkolenie dla pracowników nagrodzonego wydziału (wybrane z listy szkoleń organizowanych przez StatSoft Polska).

Zgłoszenia prac na konkurs należy kierować do sekretarza komisji konkursowej na adres:
StatSoft Polska, 
30-110 Kraków, 
ul. Kraszewskiego 36, 
telefon 12 428 43 00, 601 414 151, 
faks 12 428 43 01
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 marca 2015 r. 

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...