poniedziałek, 22 września 2014


Logo programu Patent Plus
Od 6 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach czwartej edycji konkursu Patent Plus, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursu 10 000 000 zł zostanie przeznaczone na europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wnioski w ramach programu Patent Plus mogą składać firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Pojedynczy projekt może uzyskać maksymalnie 800 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu dofinansowanie projektu może być przeznaczone na:
1. dofinansowanie etapu I, który obejmuje:
  • badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
  • analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową; 
  • opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.
2. dofinansowanie etapu II, który obejmuje:
  • zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;
  • zgłoszenie wynalazku w trybie PCT; 
  • wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.  Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom