sobota, 6 września 2014


Logo MNiSW - fot. www.granty-na-badania.com
Poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji, działania na rzecz innowacyjności, lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy, podwyżki dla nauczycieli akademickich oraz polski Erasmus dla Ukrainy - wokół tych pięciu celów mają koncentrować się działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesiącach.

Cele MNiSW przedstawiła Minister Lena Kolarska-Bobińska. Szczegóły działań planowanych na najbliższe miesiące są następujące.
  • Poprawa jakości nauki i wzrost jej międzynarodowej pozycji - ministerstwo będzie dążyło do aktywizacji naukowców i ich starań w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych, które przeznaczone są na badania naukowe. W realizacji tego celu ma pomóc nowa edycja konkursu Granty na granty. Jego celem jest udzielenie wsparcia w pracach nad wnioskami o finansowanie badań. W zwiększeniu puli pozyskanych środków pomóc ma także, podpisany przez ok. 340 jednostek naukowych "Pakt dla Horyzontu 2020". W poprawie jakości nauki pomóc ma również zmiana sposobu przyznawania dotacji statutowej. Od stycznia 2015 r. Podstawę do wyliczania wysokości dotacji stanowić ma jakość i doskonałość w nauce.
  • Działania na rzecz innowacyjności - w szczególności dotyczą one zacieśnienia współpracy na linii nauka-biznes. Odkrycia dokonywane przez naukowców mają nie pozostawać w ich pracowniach, a szybciej znajdować się na rynku. Pomóc w tym ma tzw. uwłaszczenie naukowców, które wejdzie w życie 1 października 2014 r. Innowacyjności ma także pomóc planowany do podpisania w listopadzie Polsko-Amerykański Program Innowacji.
  • Lepsze przygotowanie absolwentów do rynku pracy - uczestnicy studiów praktycznych będą mieli obowiązek odbywania trzymiesięcznych praktyk. Wprowadzona zostanie także możliwość studiów dualnych, czyli odbywanych w jednostce naukowej oraz u przedsiębiorcy. Pracodawcy będą mieli także większy wpływ na program nauczania. Wraz ze śledzeniem losów zawodowych absolwentów ma to zapewnić większe szanse na znalezienie pracy po zakończeniu studiów.
  • Polski Erasmus dla Ukrainy - MNiSW planuje przeznaczyć blisko 11 000 000 zł na stypendia dla 500 studentów i 50 doktorantów z Ukrainy. Pierwsi stypendyści pojawią się na polskich uczelniach w 2014 r.
  • Podwyżki dla nauczycieli akademickich - w 2015 r. kontynuowana będzie stopniowa podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich. Będzie to ostatni rok podwyżek, które rozpoczęły się w 2013 r. i kontynuowane były w 2014 r. Jak informuje MNiSW w latach 2013-2015 na podwyżki przeznaczone zostało 5 800 000 000 zł.
MNiSW zapowiada także zwiększenie środków, które w 2015 r. zostaną przeznaczone na naukę oraz szkolnictwo wyższe. Wydatki budżetu państwa na naukę w 2015 roku wyniosą 7 438 000 000 zł, co oznacza wzrost o 690 000 000 zł czyli  o 10,2 proc.  w porównaniu z rokiem 2014. W 2015 roku zapowiedziano również wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu zaplanowano na nie 14 954 000 000 zł, a z uwzględnieniem środków w rezerwach celowych – 16 011 000 000 zł. W porównaniu z rokiem 2014 oznacza to wzrost o 900 000 000 zł czyli o 6 proc. Przewidziano m.in. pieniądze na trzeci etap podwyżek dla pracowników naukowych – 1 040 000 000 .


Na podstawie: www.nauka.gov.pl i www.naukawpolsce.pap.plPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...