sobota, 27 września 2014


fot. www.granty-na-badania.com
Blisko rok temu pojawiła się informacja, że Narodowe Centrum Nauki coraz poważniej zastanawia się nad zobowiązaniem kierowników projektów, które są finansowane ze środków NCN, do publikowania ich wyników na otwartych licencjach. W pierwszej połowie września Rada NCN przyjęła Opinię dotycząca Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, z której wynika, że na taki obrót sprawy trzeba jeszcze poczekać.

Jak czytamy w Opinii dotyczącej Planu wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce:
Rada Narodowego Centrum Nauki w pełni podziela przekonanie Europejskiej Rady d/s Badań Naukowych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niezwykle istotnej roli otwartego dostępu do wyników badań naukowych, finansowanych ze środków publicznych.
W przedstawionym do konsultacji projekcie zaniepokojenie budzi jednak sposób i tempo wprowadzania zmian, w szczególności o charakterze legislacyjnym, a także nie do końca doprecyzowany ich cel i brak choćby wstępnej oceny kosztów takiego przedsięwzięcia.
W szczególności wyrażamy wątpliwości dotyczące następujących aspektów proponowanego  wdrożenia:
1) kolejność prac nad wdrożeniem,
2) brak określenia nadrzędnego celu prowadzonych działań,
3) zbyt krótki planowany okres wdrożenia,
4) niepewność co do wysokości kosztów, jakie musi ponieść NCN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom