poniedziałek, 6 października 2014


Logo Muzeum Historii Polski
Do 28 listopada 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach 8. edycji konkursu o stypendium Muzeum Historii Polski. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na realizację projektów dotyczących historii Polski. Zgodnie z regulaminem konkursu stypendia przyznawane są na okres od 1 do 3 miesięcy.

Do konkursu można zgłaszać projekty o charakterze:
  • naukowym;
  • popularyzatorskim;
  • edukacyjnym.

O stypendium mogą się ubiegać osoby mające co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny. Wnioskodawcą może być tylko osoba fizyczna. W celu zgłoszenia projektu do konkursu, należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom