czwartek, 23 października 2014


Logo akcji Trampolina
Do 6 listopada 2014 r. można zgłaszać się na cykl bezpłatnych szkoleń, które organizowane są w ramach Akcji Trampolina. Szkolenia adresowane są do studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników jednostek naukowych z Mazowsza, którzy chcą otworzyć własny biznes.

Szkolenie realizowane jest w czterech blokach tematycznych. Obejmują one następujące zagadnienia:

Moduł 1. Doprecyzowanie pomysłów biznesowych
 • szkolenie motywacyjne,
 • trening kreatywności,
 • warsztaty dotyczące biznesplanów (rozwój pomysłów uczestników projektu),
 • indywidualne konsultacje eksperta dotyczące biznesplanów.
Moduł 2. Wstęp do innowacji
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie,
 • finansowanie działalności innowacyjnej związanej z prowadzeniem firmy (fundusze UE, fundusze VC, Anioły Biznesu, kredyty/pożyczki),
 • analiza konkurencyjności na rynku,
 • warsztaty z negocjacji.
Moduł 3. Innowacje a konkurencyjność
 • analiza marketingowa nowych produktów/usług wprowadzanych na rynek,
 • prawne, podatkowe i marketingowe aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • analiza problemów w początkowej fazie planowania założenia i rozwoju firmy,
 • analiza ekonomiczna biznesplanu z uwzględnieniem ryzyka i opłacalności,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
 • zagadnienia nieuczciwej konkurencji,
 • elementy zarządzania, marketingu i PR.
Moduł 4 – Mentoring
 • Indywidualne doradztwo strategiczne, patentowe i prawne.
W celu zgłoszenie się do udziału w szkoleniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom