piątek, 10 października 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 19 października 2014 r. trwają zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych (transfer technologii), które organizowane są przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Szkolenie skierowane jest do doktorantów oraz pracowników naukowych z jednostek naukowych, które swoją siedzibę mają na terenie Polski. W szkoleniu mogą wziąć udział także absolwenci studiów doktoranckich, jeśli od momentu otrzymania przez nich stopnia doktora nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Zgodnie z informacjami organizatorów szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  • 5-7 listopada 2014 r. Kraków;
  • 26-28 listopada 2014 r. Wrocław.
Podczas szkoleń poruszane będą następujące zagadnienia:
  • Procedury komercjalizacji
  • Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
  • Czynniki sukcesu w transferze technologii
  • Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
  • Transfer wiedzy i know-how
  • Analizy rynkowe i finansowe
  • Kontrakty badawcze, licencje i inne umowy związane z transferem technologii
  • Szanse jakie daje Venture Capital.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu będą miały zapewnione wyżywienie. Bezpłatny nocleg będą miały zapewniony osoby z poza miast, w których odbywają się szkolenia. Zapisy na szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy https://szkolenia.fnp.org.pl/.

Strona internetowa szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczych

Do 15 października 2014 r. trwają także zapisy na bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania projektami badawczymi, których organizatorem jest FNP.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom