wtorek, 7 października 2014


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 5 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach trzeciej edycji konkursu Impuls, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest promocja badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności uczonych z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia mogą przesyłać tylko osoby, które brały udział  w działaniach w ramach projektu SKILS - np. w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, transferu technologii lub negocjacji, organizowanych w ramach projektu SKILLS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wnioski mogą składać osoby, które dodatkowo spełniają następujące warunki:
  • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie Polski;
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce;
  • absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora zamierzający realizować projekt w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terytorium Polski.
Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody:
  • I nagroda - 120 000 zł;
  • II nagroda - 100 000 zł;
  • III nagroda - 80 000 zł.
W regulaminie konkursu ustalone zostało, że każda nagroda składa się z dwóch części – 80% nagrody stanowi część subwencyjna na realizację zwycięskiego projektu badawczego, a 20% nagrody to indywidualne wsparcie dla laureata.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • opis Projektu Konkursowego zgodny ze wzorem (załącznik nr 1 do regulaminu);
  • plan realizacji Projektu Konkursowego nieprzekraczający 12 miesięcy;
  • CV i opis dorobku naukowego kandydata/kandydatki;
  • osiągnięcie naukowe kandydata/kandydatki będące podstawą Projektu Konkursowego: np. kopia publikacji lub zgłoszenia patentowego (w języku oryginalnym), wygłoszony referat.
Wnioski składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu http://wnioski.fnp.org.pl.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom