poniedziałek, 13 października 2014


Logo Politechniki Warszawskiej
Do 31 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskego. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i naukowców, którzy prowadzą działalność w ramach zagadnień działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego. Organizatorem konkurs jest Rektor Politechniki Warszawskiej. Pula nagród w konkursie wynosi 32 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu można zgłaszać prace, w którym podejmowana jest następująca tematyka:
  • procesy krystalizacji i rekrystalizacji;
  • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów;
  • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych;
  • metody badania struktury stopów metalicznych;
  • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali;
  • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi;
  • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.
Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody finansowe:
  • Nagroda dla autora najlepszej pracy dyplomowej (inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej)  - 5 000 zł;
  • Nagroda dla autora najlepszej pracy doktorskiej - 7 500 zł;
  • Nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - 20 000 zł
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy dostarczyć na adres:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom