czwartek, 2 października 2014


Logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
Do 24 października 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Podlaski Akcelerator Innowacji 2014. Do konkursu można zgłaszać pomysły oparte o zastosowanie nowoczesnych technologii. Konkurs skierowany jest głównie do studentów, pracowników naukowych, ale także do pozostałych osób mieszkających na terenie województwa podlaskiego. Pula nagród w konkursie wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszeń może dokonywać grupa złożona z co najmniej dwóch oraz co najwyżej czterech osób fizycznych działających wspólnie, w wieku co najmniej 18 lat, która dysponuje prawem do pomysłu na innowacyjny produkt lub usługę, zgłoszonego do konkursu. Do konkursu można zgłaszać pomysły biznesowe, które wiążą się z koniecznością wytworzenia, wdrożenia i utrzymywania innowacyjnego produktu lub usługi, stosującego nowoczesne technologie. 

Spośród złożonych wniosków wybranych zostanie dziesięć najlepszych. Pomysłodawcy dziesięciu najlepszych projektów wezmą udział w szkoleniach finansowanych przez organizatorów. Zakres szkoleń obejmuje zagadnienia związane z przedsiębiorczością oraz prowadzeniem firmy. 

Szczegółowe wymagania konkursowe można znaleźć w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu, którym jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom